Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Współcześnie mimo dostępności badań profilaktycznych, wzrostu świadomości oraz dużych nakładów finansowych choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. Wśród Polek szóstym nowotworem pod względem częstości zachorowania w ostatnich latach (2011-2013 wg www.onkologia.org.pl) jest rak szyjki macicy.   Rysunek1. Częstość zachorowań na nowotwory u kobiet w Polsce w latach 2011 – 2013.[1] Przyczyną powstawania tegoWięcej oWirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)[…]