Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Diagnostyka w rozpoznaniu cukrzycy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2016 roku.

Diagnostyka w rozpoznaniu cukrzycy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2016 roku.

Cukrzyca jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikającą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, zwłaszcza oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych. Objawy wskazujące na możliwość występowania cukrzycy ze znaczną hiperglikemią: —  zmniejszenie masy ciała; —  wzmożone pragnienie; —  wielomocz; —Więcej oDiagnostyka w rozpoznaniu cukrzycy – stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 2016 roku.[…]