Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Błąd przedlaboratoryjny

Błąd przedlaboratoryjny

  Celem diagnostyki laboratoryjnej jest dostarczenie jak najbardziej wiarygodnych i wyczerpujących informacji, dotyczących pacjenta na określonym etapie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Od momentu zlecania badania do wykonania i wydania wyniku istnieje kilka ważnych etapów, które mogą istotnie zmienić ostateczny wynik. Etapy procesu analitycznego: 1. zlecenia badania 2. pobieranie materiału 3. identyfikacja (pacjenta, próbki) 4. transport 5. przechowywanieWięcej oBłąd przedlaboratoryjny[…]