Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Lit w diagnostyce Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

Lit w diagnostyce Choroby Afektywnej Dwubiegunowej

W wielu laboratoriach, które dostarczają wyniki dla psychiatrów badanie litu jest codziennością. Dla innych będzie to przypomnienie jak istotne jest oznaczanie tego parametru. Właśnie sole litu były pierwszym lekiem normotymicznym wprowadzonym do obiegu, których celem jest ustabilizowanie nastroju. Leki te mają możliwości utrzymywania nastroju w granicach normy, a jednocześnie zapobiegają jego wahaniom. Mechanizm działania nieWięcej oLit w diagnostyce Choroby Afektywnej Dwubiegunowej[…]

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Współcześnie mimo dostępności badań profilaktycznych, wzrostu świadomości oraz dużych nakładów finansowych choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. Wśród Polek szóstym nowotworem pod względem częstości zachorowania w ostatnich latach (2011-2013 wg www.onkologia.org.pl) jest rak szyjki macicy.   Rysunek1. Częstość zachorowań na nowotwory u kobiet w Polsce w latach 2011 – 2013.[1] Przyczyną powstawania tegoWięcej oWirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)[…]

Diagnostyka choroby Alzheimera

Diagnostyka choroby Alzheimera

Charakterystyka choroby Alzheimera Wzrost długości życia wśród społeczeństw powoduje wzrost ilości chorób związanych z podeszłym wiekiem. Zespoły otępienne stanowią znaczącą część chorób w grupie osób powyżej 65 roku życia. Wiek stanowi znaczny czynnik ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, w tym także choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease: AD), będącej najczęstszą przyczyną otępienia w Europie [1]. W Polsce otępienie diagnozujeWięcej oDiagnostyka choroby Alzheimera[…]