Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Pałeczki Gram-ujemne beztlenowo rosnące – diagnostyka i znaczenie kliniczne

Pałeczki Gram-ujemne beztlenowo rosnące – diagnostyka i znaczenie kliniczne

Beztlenowe pałeczki Gram-ujemne (Anaerobic Gram-Negative Bacilli – AGNB) wchodzą w skład fizjologicznej mikroflory człowieka. Kolonizują jamę ustną, górne drogi oddechowe, przewód pokarmowy i drogi moczowo-płciowe. Drobnoustroje te są patogenami oportunistycznymi, odpowiadają za zakażenia endogenne. W przypadku osłabienia wydolności immunologicznej, niedotlenienia tkanek, kwasicy, przerwania ciągłości skóry i/lub błon śluzowych lub innych zdarzeń, dochodzi do namnażania sięWięcej oPałeczki Gram-ujemne beztlenowo rosnące – diagnostyka i znaczenie kliniczne[…]