Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Diagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest najczęstszą układową chorobą tkanki łącznej o podłożu autoimmunizacyjnym i dotyczy 0,5-1% populacji. Charakteryzuje się występowaniem przewlekłego procesu zapalnego prowadzącego do postępującej destrukcji układu kostno-stawowego oraz zmian narządowych. Obecnie w rozpoznawaniu tej jednostki chorobowej stosuje się kryteria klasyfikacyjne z 2010 r. opracowane przez American College of Rheumatology (ACR) oraz The European League Against RheumatismWięcej oDiagnostyka reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS)[…]