NOWA Czwarta definicja zawału mięśnia sercowego (sierpień 2018 r.)

NOWA Czwarta definicja zawału mięśnia sercowego opublikowana w Journal of the American College of Cardiology – sierpień 2018 roku „Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018)”.

Kluczowa informacja na temat Troponin (fragment publikacji):

Troponiny sercowe I (cTnI) i T (cTnT) są składowymi aparatu kurczliwego komórek mięśnia sercowego i występują prawie wyłącznie w sercu. Nie odnotowano zwiększenia wartości cTnI po uszkodzeniu tkanek niesercowych. Sytuacja jest bardziej skomplikowana dla cTnT. Dane z badań biochemicznych wskazują, że uszkodzone mięśnie szkieletowe wydzielają białka, które są wykrywane w teście cTnT, prowadzi to w pewnych sytuacjach do podwyższenia cTnT, które wydzielane są z uszkodzonych mięśni szkieletowych. Ostatnie dane sugerują, że częstotliwość takich wzrostów przy braku choroby niedokrwiennej serca może być wyższa niż pierwotnie sądzono.

cTnI i cTnT są korzystnymi biomarkerami do oceny uszkodzenia mięśnia sercowego, a testy o wysokiej czułości (hs) – cTn są zalecane do rutynowego zastosowania klinicznego. Inne biomarkery, np. MB izoforma kinazy kreatynowej (CK-MB) są mniej wrażliwe i mniej specyficzne.

Uszkodzenie mięśnia sercowego definiuje się jako występujące, gdy poziomy cTn we krwi wzrastają powyżej 99-percentyla górnego limitu referencyjnego (URL). Uszkodzenie mięśnia sercowego może być ostre, o czym świadczy nowo wykryte dynamicznie wznoszące się i / lub opadające wartości cTn powyżej 99. percentyla URL lub przewlekłe  uszkodzenie w utrzymujących się podwyższonych poziomach cTn.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie pod adresem:

http://www.onlinejacc.org/content/early/2018/08/22/j.jacc.2018.08.1038?_ga=2.225985242.1547665608.1539630206-2107133783.1538768725

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *