Pobieranie krwi – kolejność probówek

Pobieranie krwi to nieodzowna część fazy przedanalitycznej. Odpowiednie uzyskanie materiału do badań pozwala na wykonanie wiarygodnych badań, których wyniki odzwierciedlają faktyczny odpowiednich parametrów w organizmie.

Schemat pobierania krwi

O tym, że kolejność podstawiania probówek jest niezmiernie ważna nie trzeba przekonywać. Jeśli chcemy uzyskać wiarygodne wyniki musimy zastosować odpowiedni schemat kolejności doboru probówek. Odpowiednią instrukcję przygotował Clinical & Laboratory Standards Institute, i tak kolejno pobieramy:

  1. Probówka na posiew krwi
  2. Probówka z cytrynianem
  3. Probówka przeznaczona do uzyskania surowicy (bez lub z separatorem)
  4. Próbówka z heparyną (bez lub z separatorem)
  5. Probówka z EDTA
  6. Probówka z inhibitorem glikolizy
  7. Probówki z innymi dodatkami.

Podana kolejność obowiązuje przy pobieraniu krwi każdym ze stosowanych sposobów – strzykawkami, probówko-strzykawkami oraz do probówek próżniowych.

 

Piśmiennictwo:
  1. Raijmakers MTM, Menting CHF, Vader HL, van der Graaf F. Collection of blood specimens by venipuncture for plasma-based coagulation assays. Necessity of a discard tube. AJCP 2010, 133: 331-335.
  2. https://wgernand.blogspot.com/2010/02/kolejnosc-napeniania-probowek.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *