Kompendium Diagnosty Laboratoryjnego

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Wirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)

Współcześnie mimo dostępności badań profilaktycznych, wzrostu świadomości oraz dużych nakładów finansowych choroby nowotworowe stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów. Wśród Polek szóstym nowotworem pod względem częstości zachorowania w ostatnich latach (2011-2013 wg www.onkologia.org.pl) jest rak szyjki macicy.   Rysunek1. Częstość zachorowań na nowotwory u kobiet w Polsce w latach 2011 – 2013.[1] Przyczyną powstawania tegoWięcej oWirus brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV)[…]

Diagnostyka choroby Alzheimera

Diagnostyka choroby Alzheimera

Charakterystyka choroby Alzheimera Wzrost długości życia wśród społeczeństw powoduje wzrost ilości chorób związanych z podeszłym wiekiem. Zespoły otępienne stanowią znaczącą część chorób w grupie osób powyżej 65 roku życia. Wiek stanowi znaczny czynnik ryzyka chorób neurodegeneracyjnych, w tym także choroby Alzheimera (Alzheimer’s disease: AD), będącej najczęstszą przyczyną otępienia w Europie [1]. W Polsce otępienie diagnozujeWięcej oDiagnostyka choroby Alzheimera[…]

Błąd przedlaboratoryjny

Błąd przedlaboratoryjny

  Celem diagnostyki laboratoryjnej jest dostarczenie jak najbardziej wiarygodnych i wyczerpujących informacji, dotyczących pacjenta na określonym etapie postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego. Od momentu zlecania badania do wykonania i wydania wyniku istnieje kilka ważnych etapów, które mogą istotnie zmienić ostateczny wynik. Etapy procesu analitycznego: 1. zlecenia badania 2. pobieranie materiału 3. identyfikacja (pacjenta, próbki) 4. transport 5. przechowywanieWięcej oBłąd przedlaboratoryjny[…]